Podlesáci

V této sekci nalezne každá třída plán učiva tohoto školního roku. Informace o právě probíra- né látce, domácích pracech i nadcházejících testech. Dále také možnosti dalšího procvičová-ní a zajímavé úkoly pro ty, kteří se ve svých znalostech anglického jazyka chtějí zdokonalit ještě více.
3.A & 3.B &3.C

Aktuálně

Úvodní hodiny, seznamování

Pravidla v hodinách

Pravidla hodnocení

Procvičování

Opakování

5.A

Aktuálně

Úvodní hodiny, seznamování

Pravidla v hodinách

Pravidla hodnocení

Procvičování

Opakování

Cambridge

Aktuálně

Začínáme ve středu 20. 10.

Procvičování

Opakování