Podlesáci

V této sekci nalezne každá třída plán učiva tohoto školního roku. Informace o právě probíra- né látce, domácích pracech i nadcházejících testech. Dále také možnosti dalšího procvičová-ní a zajímavé úkoly pro ty, kteří se ve svých znalostech anglického jazyka chtějí zdokonalit ještě více.
3.A  (skupina paní Lukešové) 
5.A
6.B

Aktuálně

Příprava na test 23.5.

Procvičování

Opakování

GO!

Aktuálně

Příprava na test 28.5.

Procvičování

Trénink slovíček

Opakování

 • have got - kladné věty

 • have got - záporné věty

 • have got - otázky

 • opakování k testu

7.A & 7.B
8. A

Aktuálně

Příprava na test 29.4./30.4.

Procvičování

Opakování

 • minulý čas - sloveso "být"

 • minulý čas - pravidelná slovesa

 • minulý čas - nepravidelná slovesa

 • minulý čas - zápor, otázka

 • opakování k testu

Aktuálně

Příprava na test 14.5.

Procvičování

Trénink slovíček

Opakování

 • minulý čas - sloveso "být"

 • minulý čas - pravidelná slovesa

 • minulý čas - nepravidelná slovesa

 • minulý čas - zápor, otázka

 • opakování k testu

Aktuálně

Příprava na test 27.5.

Procvičování

Trénink slovíček

Opakování

 • přítomný čas průběhový

 • popisování osob

 • opakovaní k testu

9.A  (skupina paní Lukešové)

Aktuálně

Příprava na test 22.5.

Procvičování

Trénink slovíček

Opakování

 • předpřítomný čas

 • opakování k testu