top of page

Požadavky

sešity.jpg

SEŠITY

Slovníček (644)

Od 3. ročníku dostávají žáci seznam aktuálně probíraných slovíček, český překlad si dopisují sami, měl by vydržet vždy min. 2 roky, ideálně déle, aby se žák mohl ke slovíčkám vracet.

Umět by měli vždy všechny ZELENĚ PODTRŽENÉ kapitoly

Sešit na Gramatiku (544 nebo 564)

Od 5. ročníku a každý rok postupně přidáváme další témata až do 9. ročníku.

Pokud žák sešit ztratí, je nutné si témata doplnit. Neustále se k nim vracíme.

Sešit na procvičování (544 nebo 564)

Sešit určený k rychlým poznámkám a procvičování během hodin. Žáci v něm mohou pokračovat i několik let, dokud mají volné místo.

Aktivita (váha 3)
Žáci za práci v hodině, či práci doma navíc sbírají body v ClassDojo, za každé 3 body získají 1
Pozor, žákům se body mohou i odčítat, za vyrušování, časté zapomínání nebo pokud v hodině nespolupracují.

Body si mohou vždy dorovnat dobrovolnou doloženou prací navíc - cvičení z krabice (k dispozici v každé třídě); PrintScreen z práce online (sekce Odkazy a procvičování hrou).

Samostatná práce (váha 3)
V hodině zadané a vypracované krátké cvičení, obvykle z prac. sešitu.

Desetiminutovky (váha 5)

Od 3. ročníku, kdy se učíme pracovat se slovní zásobou.

Ideálně každý týden (hlášeno v Bakalářích jako DÚ), vždy 4 slova ze zeleně podtržených kapitol, které mají žáci nalepené ve slovníčku.

Gramatika (váha 6)
Od 5. ročníku, kdy se začínáme učit gramatická pravidla.

Ideálně každý týden (hlášeno v Bakalářích jako DÚ), vždy z aktuálně probíraného gramatického pravdila nalepeného či zapsaného v sešitu na Gramatiku.

Konverzace (váha 7)
Od 5. ročníku, žáci hovoří ve dvojicích či trojicích na zadané téma s podporou obrázků či učebnice; téma se vždy vztahuje k aktuálně probírané látce. 
Konverzace je nejprve procvičována min. na 2 předchozích hodinách a až poté nahrána v jazykové učebně Robotel. Po ohodnocení dává učitelka žákům ústní zpětnou vazbu a známku.

Nahrávky jsou na vyžádání k dispozici u učitelky, žákům nejsou posílány ani nikde zveřejňovány.

 

Opakovací test (váha 8)
Shrnující test, opakující právě probrané učivo obvykle 2 lekcí z učebnice. Test je hlášen v Bakalářích jako DÚ vždy min. týden předem a žákům jsou předány materiály, z nichž byl test sestaven.

Obsahuje poslech, čtení, slovíčka a od 5. ročníku i gramatiku a krátké psaní - vše se vztahuje k látce daných lekcí.
Žáci 3. a 4. ročníku píší test v papírové podobě (po opravení uložen do portfolia ve škole a virtuálního portfolia v ClassDojo, kde si jej můžete prohlédnout).
Žáci od 5. ročníku výše píší test na počítači pomocí platformy MS Forms, opravený test je pak automaticky odeslán na jejich školní e-mail.

PRÁCE S CHYBOU

Řídíme se heslem "Chybami se člověk učí", proto mají žáci možnost si jakoukoliv známku přijít opravit. Iniciativa musí vzejit z jejich strany. Menší práce a desetiminutovky si mohou opravit během následujících hodin. Konverzaci či Opakovací test si žák musí přijít opravit na ranní doučování - každé úterý v 7:00 (sraz ve dvoře školy).

V některých případěch je oprava práce POVINNÁ, především u procvičování v prac. sešitě - pokud je stránka v sešitě označená lístečkem, je nutné se k ní vrátit, buď něco dodělat, nebo opravit chyby. Je-li látka zvládnutá, ustřihne učitelka roh dané stránky, to znamená, že žák se k ní již vracet nemusí. Cílem je, mít všechny rohy prac. sešitu na konci roku ustříhané.  I za tímto účelem je možné přijít na ranní doučování - každé úterý v 7:00 (sraz ve dvoře školy). 

bottom of page