top of page

Pravidla hodnocení

"Education is the most powerful weapon which   you can use to change the world."   Nelson Mandela
Hodnocení v předmětu ANGLICKÝ JAZYK

 

Na vysvědčení budou výkony žáků hodnoceny známkou. Průběžně lze využívat slovní hodnocení i hodnocení známkou, popř. motivační razítka (především pro hodnocení na 1. stupni).

V rámci předmětu bude žák hodnocen v těchto základních kritériích:

   - výkon žáka během ústního zkoušení, desetiminutovek, souvislého vyprávění, testů, překladů, diktátů (viz níže)

   - aktivita k činnosti v hodinách

   - pracovní zaujetí, snaha dosáhnout cíle

   - materiální příprava

Bodové hodnocení

bottom of page