top of page

Aktuálně                                 5.A

Probíraná látka, domácí úkoly, testy, zkoušení

Ve středu 10. 4. píšeme opakovací test 2. lekce (hodnota známky 8 bodů).

Test zahrnuje především sloveso být (správné tvary, tvoření záporu a otázek), přivlastňovací zájmena (my, your, his, her ...), přívlastňovací 's

(např.: Jane's book, brother's pen atd.) a samozřejmě také příslušná slovíčka (viz slovníček nebo Quizlet - 2ABCD+...).

TEST 1 - 3. lekce ze 4. třídy.

Chit Chat 2 - TEST 1-3 Unit.png

TEST 4, 6. lekce ze 4. třídy.

Chit_Chat_2_-_shrnutí_4_-_6_lekce.png

TEST 7 - 10. lekce ze 4. třídy.

Chit_Chat_2_-_shrnutí_7_-_10_lekce_A.png
Chit_Chat_2_-_shrnutí_7_-_10_lekce_B.png
bottom of page