top of page

Aktuálně                                 5.A

Probíraná látka, domácí úkoly, testy, zkoušení

DŮLEŽITÉ!!!

V pátek 11. 1. píšeme velký test (hodnota známky 8 bodů) - celá 1. lekce.

Test samozřejmě zahrnuje také příslušná slovíčka (viz Quizlet) a gramatiku (viz sešit na gramatiku).

Práce na suplované hodiny (dodržujte pořadí úkolů):

1. Pracovní sešit str. 8 cv. 3

     - doplň věty pomocí následujícího obrázku

Prjct1 - str.10 cv.5.png

2. Pracovní sešit str. 8 cv. 4

     - doplň věty pomocí následující tabulky

5-06 Množné číslo.JPG

3. Pracovní sešit str. 9 cv. 5,6

     - dodržuj pravidla z předchozí tabulky!!!

     - VZPOMEŇ - "Kdy používáme 'there is' a kdy 'there are'???"

4. Trénink slovíček v Quizletu - kapitoly 1ABCD + 1E Culture

bottom of page