Aktuálně                                 5.A

Probíraná látka, domácí úkoly, testy, zkoušení

DŮLEŽITÉ!!!

V úterý 28. 5. píšeme opakovací test 3. lekce (hodnota známky 8 bodů).

Test zahrnuje především sloveso have got (správné tvary, tvoření záporu a otázek), přídavná jména (thick, thin, old, new ... viz slovníček) a samozřejmě také příslušná slovíčka (viz slovníček nebo Quizlet - 3ABCD).

Správné odpovědi k pracovnímu sešitu str. 30 - 31 (připrava na test):

Project 1 - Progress check 3.jpg

Správné odpovědi k pracovnímu listu (připrava na test):

Project 1 - Unit 3 test.jpg
Project 1 Revision test 2.png